Biorąc pod uwagę sugestie i opinie biegaczy dotyczące jesiennego terminu 47.Maratonu Dębno, po konsultacjach z innymi organizatorami biegów oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Komitet Organizacyjny podjął  decyzję o wyznaczeniu nowego terminu  na 15 listopada 2020 roku. 

Zapisy i opłata startowa

W związku z zaistniałą sytuacją, dotychczas uiszczone opłaty startowe za udział zachowują ważność w nowym terminie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w tym terminie możliwy jest odbiór pakietu startowego. Dopuszczamy także przeniesienie opłaty startowej na inne osoby lub na kolejną edycję biegu w 2021 roku.
Moduł zgłoszeń jest aktywny, a regulamin biegu po zmianach wkrótce zostanie zaktualizowany.

Korona Maratonów Polskich

W związku z przełożeniem maratonów wiosennych na jesień, wydłużony zostaje z 24 miesięcy do 36 miesięcy czas na ukończenie biegów wchodzących w skład Korony Maratonów Polskich.
Aby uzyskać tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich, należy ukończyć pięć maratonów: Maraton Dębno, Cracovia Maraton, Wrocław Maraton, Maraton Warszawski, Poznań Maraton w ciągu 36 miesięcy, licząc od daty pierwszego ukończonego maratonu zgłaszanego we wniosku. Kolejność maratonów jest dowolna.
Powyższe dotyczy osób, które starania o tytuł zdobywcy Korony Maratonów Polskich rozpoczęły w 2018 i 2019 roku