Burmistrz Dębna podpisał nowe zarządzenie w sprawie określenia wysokości cen zbycia drewna opałowego pozyskanego z terenów gminnych. Ustalone stawki są o 40% niższe od średnich cen drewna opałowego sprzedawanego w 2018r. przez okoliczne nadleśnictwa. Przedstawione stawki obowiązują przy sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych.

Poprzednie zarządzenie Burmistrza Dębna przyjęte zostało w marcu 2017r. Od tego czasu cena drewna opałowego uległa zmianie. Z analizy cenników sprzedaży detalicznej drewna opałowego na rok 2018 uzyskanych z Nadleśnictw: Dębno, Różańsko, Myślibórz, Mieszkowice, Barlinek i Bogdaniec wynika, że średnia cena drewna opałowego pozyskanego z terenów leśnych w okolicy gminy Dębno zmieniła się i obecnie wynosi: 94 zł dla drewna iglastego, 132 zł dla drewna liściastego twardego oraz 91 zł dla drewna liściastego miękkiego.

Pozyskiwane z terenów gminnych drewno pochodzi jednak w większości z wycinki drzew rosnących poza lasami co oznacza, że materiał posiada czasami wady (np. wrośnięte w pnie gwoździe, pozostałości ogrodzeń) zaś pozyskane kłody posiadają znaczne rozmiary. Taka sytuacja sprawia, że drewno to często nie jest atrakcyjne dla nabywców, ponieważ jego przygotowanie do palenia wymaga większego nakładu pracy niż w przypadku drewna pozyskanego z lasu. W związku z tym na potrzeby ustalenia nowego cennika drewna przyjęto ceny o 40% niższe od średnich cen drewna sprzedawanego w 2018r. przez ww. nadleśnictwa. Poza tym ustalono, że drewno spróchniałe lub posiadające dziuple i ubytki będzie dodatkowo o 20% tańsze od drewna nieuszkodzonego. Ubytki drewna powodują bowiem obniżenie rzeczywistej jego masy w stosunku do ilości m3 wynikających z obmiarów kłód.

Nowe stawki na podstawie Zarządzenia nr 3/1/2019 Burmistrza Dębna obowiązują od dnia 8.01.2019 r. i wynoszą:

Cena netto zbycia 1m3 drewna opałowego wynosi:

  1. 56 zł – drewno iglaste
  2. 54 zł – drewno lipy, wierzby, topoli
  3. 79 zł – drewno liściaste pozostałe

W sytuacji gdy pozyskane drewno jest spróchniałe lub posiada dziuple i inne ubytki cena netto zbycia 1m3 drewna wynosi:

  1. 45 zł – drewno iglaste
  2. 43 zł – drewno lipy, wierzby, topoli
  3. 63 zł – drewno liściaste pozostałe

Do cen doliczony będzie obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.