27 maja 1990 r. odbyły się w pełni wolne wybory samorządowe. Od tego czasu, wspólnie z mieszkańcami małych ojczyzn, budujemy nasze miasta i wsie. Tworzymy społeczeństwo obywatelskie, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, razem z mieszkańcami rozwijamy systemy współpracy. Codziennie stawiamy czoła wyzwaniom i nowym zadaniom. Dziś, szczególnie w sytuacji niespotykanego dotąd kryzysu, samorządy udowadniają jak ważna i potrzebna jest wspólnota.