27 czerwca tego dnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rybołówstwa.