Obawiają się smrodu, plagi szczurów i insektów oraz tego, że gnojowica  będzie się przedostawać do wód gruntowych.

W dniu 13.07.2018 r. do Urzędu Gminy w Przelewicach wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy do hodowli i  chowu trzody chlewnej na działce nr 4/22 w obrębie Myśliborki. Na fermie tej planowana jest na ok. 26 tys. hodowla trzody chlewnej.

Aby zapewnić udział w postępowaniu mieszkańców Wójt Gminy wydał stosowne zarządzenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych. Mieszkańcy gminy Przelewice, jak i Brzeska oraz Letnina napisali petycję do gminy sprzeciwiając się tej inwestycji. Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób.

  

Zdziwienie

Pierwsze spotkanie konsultacyjne mieszkańców z inwestorem odbyło się 6 września br. w Przelewicach.  Obecni byli też mieszkańcy z terenu gminy Pyrzyce, a zwłaszcza Brzeska, którzy mieszkają w pobliżu miejsca planowanej fermy.

 - Jestem trochę zdziwiony, bo nie spodziewałem się takiego sprzeciwu - mówił Thomas Wheling z firmy Agroman, przekonując jednocześnie, że inwestycja będzie nowoczesna i nieszkodliwa dla Przelewic oraz Brzeska. Firma posiada w okolicy blisko 2000 hektarów gruntów.

Jednak nie przekonał uczestniczących w spotkaniu mieszkańców. Przeciwni inwestycji są również: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, Zachodniopomorska Izba Rolnicza oraz ekolodzy z Federacji Zielonych GAJA i Stowarzyszenie  "Otwarte Klatki".

 

Uzgodnienia

Inwestor niedługo ma otrzymać decyzję środowiskową, która otwiera drogę do wydania decyzji o warunkach zabudowy, a później pozwolenia na budowę.

W trakcie spotkania wójt gminy Mieczysław Mularczyk poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęły pozytywne opinie od  Marszałka WZ i Sanepidu. Wpłynęły również uzgodnienia warunków realizacji w/w inwestycji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na dzień dzisiejszy brak jeszcze stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wydanie stosownej decyzji w tej sprawie nie może być uznaniowe, a przesłanki do wydania decyzji odmownej są ściśle określone w stosownej ustawie. Inwestor oprócz decyzji środowiskowej musi uzyskać decyzji o warunkach zabudowy.

Zmiana planu

Na etapie wydawania decyzji środowiskowej jest małe prawdopodobieństwo zablokowanie tej inwestycji. W tej sytuacji inwestycja ta może zostać zatrzymana jedynie poprzez uchwalenie przez Radę Gminy planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Wójt Gminy poinformował mieszkańców, że  na najbliższą Sesję RG projekt takiej uchwały jest przygotowywany.

Mieszkańcy kategorycznie sprzeciwiają się inwestycji budowy fermy trzody chlewnej i jak zapewniają, będą  protestować oraz walczyć wytrwale do samego końca o to, aby planowana w obrębie Myśliborek inwestycja nie powstała. Jak pięć lat temu, gdy w Przelewicach miała powstać ferma norek.

Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest na dzień 11 września w świetlicy wiejskiej w Brzesku.