Dzięki UNESCO 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, dla 44 milionów ludzi na całym świecie język polski jest językiem ojczystym. 
Wg definicji Ewy Lipińskiej język ojczysty to poznawany i doświadczany przez człowieka język, w którym porozumiewa się z otoczeniem. Ma on znaczący udział w poznawaniu świata i kształtowaniu osobowości, powodując że człowiek utożsamia się z nim, a w dorosłym życiu zazwyczaj w nim myśli, śni, liczy czy modli się. Najpowszechniejszymi językami ojczystymi są mandaryński i angielski każdym z nich posługuje się blisko milion osób, na świecie jest 6,5 tysiąca języków, z których połowa zagrożona jest wyginięciem.