W egzaminie teoretycznym na prawo jazdy jest 200 nowych pytań, 39 dotyczy tworzenia min. korytarza życia i jazdy na suwak, 177 odnosi się do takich zagadnień jak piesi, pierwszeństwo, sygnalizacja świetlna.

Od 11 maja baza na stronach Ministerstwa Infrastruktury obejmuje 3270 pytań, część teoretyczna egzaminu państwowego trwa 25 minut i w tym czasie kandydat musi odpowiedzieć na 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej odpowiedniej dla kategorii prawa jazdy. W każdym pytaniu jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, jednak obowiązują różne "wartości" pytań – od 3 punktów za odpowiedź na pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, po 1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Aby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzyskać 68, maksymalna liczba punktów to 74.