Gmina Trzcińsko-Zdrój wciela w życie ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza w gminie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy 2 Lutego.


23 listopada 2017 roku mieszkańcy gminy Trzcińsko-Zdrój będą mogli zabrać głos oraz wyrazić swoją opinię w sprawie zmiany nazwy ulicy 2 Lutego. Konsultacje z mieszkańcami gminy odbędą o godz. 14:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju.

Jak podkreśla w komunikacie burmistrz gminy Zbigniew Kitlas, zmiana nazwy ulicy podyktowana jest zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.