Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (WAAD) – święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.


Niepokojące zachowania mogą pojawić się w pierwszym roku życia, dzieci te mogą mieć trudności z:
- nawiązywaniem kontaktu wzrokowego,
- są mało zainteresowane innymi osobami,
- nie zwracają uwagi na twarze innych,
- nie dzielą uwagi (np. jeśli dorosły patrzy na przedmiot, to zdrowe dziecko chce sprawdzić na co patrzy dorosły i patrzy na przedmiot, a potem znów patrzy na twarz dorosłego).
- buzia i ciało są mało ekspresyjne,
- z trudnością posługują się gestami, (nie wskazują, na to co ich zainteresowało palcem,  nie przynoszą rodzicom interesujących np. książeczki, kamyka,
- mogą sprawiać wrażenie, jakby nie słyszały dobrze,
- nie lubią reagować  na własne imię,
- nie potrafią bawić się  „na niby” .

U dzieci autystycznych mowa nie rozwija się prawidłowo a przy tym nie kompensują braku mowy mimiką, gestami. U innych dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu mowa początkowo rozwija się prawidłowo – pojawiają się pierwsze słowa, czasem nawet zadania, a potem następuje regres. Dziecko nagle lub stopniowo przestaje mówić, komunikować się z otoczeniem. 

W przypadku dzieci z Zespołem Aspergera trudno jest w pierwszych latach życia dostrzec nieprawidłowości w rozwoju mowy. Te dzieci mówią dużo, mają bogate słownictwo. Ze względu na dobry rozwój  mowy bywają określane jako „mali profesorowie”. Dopiero w wieku kilku lat dostrzega się, że dzieci te mają trudności z prowadzeniem dialogu, są zainteresowane tym co same mówią, a nie tym co ma do powiedzenia partner interakcji itp.

U niektórych dzieci obserwujemy także tzw. manieryzmy ruchowe
- trzepotanie rączkami,
- kołysanie się,
- obracanie się w kółko,
- dzieci z autyzmem często szeregują przedmioty, nie tylko swoje zabawki,
- potrafią długo wpatrywać się w obracający się bęben pralki, kręcić kółkami samochodów,
- dzieci te są wrażliwe na bodźce słuchowe, dotykowe, wzrokową lub potrzebują ich silnej stymulacji,
- dodatkowo mogą wystąpić problemy z jedzeniem (niejadki, jedzenie tylko kilku wybranych produktów),

Każdy, rodzic który czuje się zaniepokojony rozwojem swojego dziecka powinien zgłosić się do poradni psychologiczno -pedagogicznej w celu wstępnej diagnozy.