Uroczyste otwarcie wystawy w ramach kampanii fundacji po Drugie o nazwie ,,19 dni bez przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży” odbyło się 12 listopada 2019 r. w Centrum Kultury w Chojnie. Oficjalnego otwarcia dokonał starosta Wojciech Konarski. Wystawa jest jednym z dziesięciu przedsięwzięć w województwie zachodniopomorskim i jedyną w powiecie gryfińskim.

Cel wystawy to promocja świata bezpiecznego, spokojnego, uwrażliwienie na problem przemocy i zachęcenie do podejmowania działań, reagowania w przypadkach występowania przemocy.
Organizatorem był Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, który do współpracy zaprosił inne szkoły, instytucje, placówki z gminy Chojna.

Tworzący wystawę mieli za zadanie zapoznać z problematyką poruszonego zagadnienia i stworzyć w dowolnej technice plastycznej prace zgodne z tematem wystawy. Przygotowania do wystawy trwały od września 2019 r. W wystawie prezentowane są prace twórców: z: Przedszkola Miejskiego w Chojnie, Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Chojnie, Szkół Podstawowych w Krzymowie, Grzybnie, Nawodnej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wystawa prezentowała obrazy świata spokojnego, bezpiecznego, bez przemocy. W trakcie wystawy odwiedzający mieli możliwość skorzystania z punktów interakcji, w których rozwiązywali zadania związane z tematem przewodnim, zadania miały charakter polisensoryczny.Cieszymy się, że ta inicjatywa spotkała się z tak szerokim odzewem, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że współpraca zapoczątkowana podczas tworzenia wystawy, będzie rozwijała się w kolejnych latach.


Organizatorzy wystawy: Magdalena Zagajewska, Bernarda Pasek-Macyszyn, Emilia Bucyk, Magdalena Paczkowska, Karolina Dudek-Śmiśniewicz, Daniela Iskra.