Piątek 17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, w Polsce dyskusja na ten temat jest bardzo gorąca. Homofobia to irracjonalny strach przed osobami orientacji homoseksualnej i homoseksualizmem. Osoby wykazujące tę postawę czują silną niechęć i uprzedzenia, do osób homoseksualnych, które mogą skutkować ich dyskryminacją lub/i prześladowaniem.
Termin „homofobia” został wprowadzony do dyskursu naukowego w 1972 przez psychologa i działacza na rzecz równouprawnienia osób homoseksualnych George’a Weinberga w jego książce Society and the Healthy Homosexual. Określenie stało się ważnym narzędziem dla osób homoseksualnych, ich sojuszników, a także organizacji równościowych jako nazwa ogółu przejawów stygmy doświadczanych przez gejów i lesbijki na gruncie zawodowym i prywatnym. W rozumieniu Weinberga, homofobia to irracjonalny lęk o podłożu społecznym i religijnym.