Wójt ogłosił konkurs na granty sołeckie. O wsparcie finansowe ubiegały się cztery wsie, ale pieniądze dostana tylko trzy z nich. Wiadomo już, że w ramach grantów wsparcia nie otrzyma „Bal seniora na wesoło”. Pieniądze z kolei otrzyma akcja grzybobrania.


Wójt Boleszkowic ogłosił konkurs na Granty Sołeckie 2017. Zgłosiły się cztery wsie ze swoimi projektami. Wiemy już, kto otrzyma wsparcie w wysokości 1500 złotych i na co te pieniądze zostaną wydane. Tylko w jednym przypadku środki finansowe zostaną wydane inwestycyjnie. Dwie pozostałe propozycja to imprezy.

Laureatami konkursu zostali:
Wysoka – w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie strefy rekreacyjno-integracyjnej na terenie sołectwa”.
Kaleńsko – wsparcie dla festynu rodzinnego „Rodzina Roku”.
Reczyce – akcja „Grzybobranie w Reczycach”.

Ze zgłoszonych propozycji tylko jedno sołectwo nie otrzyma pomocy finansowej w ramach przyznanych grantów. To wieś Namyślin, która chciała zorganizować w ramach dotacji „Bal seniora na wesoło”. Projekt ten jednak został nisko oceniony przez komisję konkursową.