W niedzielę  28 października w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach odbyła się uroczystość z okazji 15 lecia działalności zespołów;  muzycznego Niespodziankii tanecznego Mieszki. 

Zespoły powstały w roku 2003. Ich instruktorem jest Danuta Panek,muzyk grający na akordeonie, a zarazem choreograf. Grupy koncertowały i występowały na różnorodnych imprezach w naszej gminie oraz  regonie, także  po stronie niemieckiej. Brały udział w konkursach i festiwalach oraz projektach kulturalnych realizowanych przez MGOK. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Andrzej Salwa, Przewodniczący RM Henryk Rzepczak, Marta Cacek dyrektor MOK Moryń oraz zaprzyjaźnione zespoły; Dobrawa i Sami Swoi, Platerówki z Boleszkowic, Kalimera z Bielinka, Trio Akordeonowe z Morynia, byli członkowie i rzesza sympatyków zespołów. Gości przywitała dyrektor MGOK Barbara Nowicka .

Spotkanie rozpoczęło się koncertem jubileuszowym zespołu NIESPODZIANKA. Po którym skrupulatną statystkę działalności zespołów przedstawiła instruktor Danuta Panek. Zaprosiła także do obejrzenia zdjęć zespołów i kronik, które obrazują i przypominają historię grup, prosząc gości o pamiątkowe wpisy. Największym zaskoczeniem, niespodzianką :) był brawurowy występ taneczny byłych członkiń zespołu. W roku 2014 roku starsza grupa przestała tańczyć, ale nabyte umiejętności  zostały. Perfekcyjnie wykonano 3 dynamiczne układy tańca country w jakich przed laty specjalizował się zespół. Owacyjnie przyjęto obydwa występy.

Po nich rozpoczął się korowód życzeń. Burmistrz Andrzej Salwa podkreślił wkład zespołu w rozsławianiu naszej gminy i życzył kolejnych lat koncertów i sukcesów. Śpiewająco i pięknie złożyły życzenia zespoły Sami Swoi, Dobrawa i Platerówki. Potem cała sala odśpiewała gromkie 100 lat. Jubileuszowy tort i toast zakończył oficjalną cześć uroczystości po której instruktor Danuta Panek zaprosiła do wspólnej biesiady.  Do tańca przygrywał zespół Trio akordeonowe z MOK Moryń. Wesoła zabawa trwała do późnego wieczora.