Szanowne Panie i Panowie Sołtysi, Radni Rad Sołeckich,

z okazji Waszego święta składamy serdeczne życzenia, zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, uznania społecznego, optymizmu, spełnienia planów i zamierzeń w społeczności lokalnej i życiu osobistym. Ponadto dziękujemy za Wasze zaangażowanie i trud w poświęconą pracę.