W sobotę 15 września 2018 roku w Parku im. Jana Pawła II w Pyrzycach odbyły się Dożynki Gminne, których gospodarzami byli Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc oraz Starostowie Dożynek: Izabela Tarnowska i Grzegorz Waszczyk. Święto Rolników, Sadowników, Ogrodników, Pszczelarzy i Działkowców rozpoczęło się barwnym korowodem dożynkowym, prowadzonym przez Kapelę „Pyrzyczanie” oraz Zespół Śpiewaczy Pyrzyczanka. Następnie w podziękowaniu za zebrane plony odbyła się uroczysta Msza Święta, po której Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce wykonał tradycyjny ceremoniał staropolskiego obrzędu dożynkowego.

Poszczególne delegacje zaprezentowały starannie uplecione wieńce dożynkowe, które zaskakiwały różnorodnością żywych dodatków m.in.: owoców, warzyw i kwiatów. Po prezentacji wieńców Starostowie Dożynek przekazali tegoroczny bochen chleba na ręce Gospodarza Dożynek Gminnych, Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej. Dzielenie się bochnami chlebów dożynkowych, będące wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęci pomocy drugiemu człowiekowi, zakończyło ceremoniał tradycji dożynkowych.

W dalszej części obchodów dożynkowych Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów polskiej wsi, symbolizujący zwieńczenie trudu pracy rolnika, dzięki której codziennie na nasze stoły trafia chleb. Wszystkie delegacje w otrzymały z rąk Pani Burmistrz podziękowania za udział w Dożynkach Gminnych i trud przygotowania wieńców dożynkowych.

Program artystyczny tegorocznych Dożynek Gminnych otworzył Regionalny Zespół Śpiewaczy Kresowianka, który w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS” we Włocławku otrzymał wyróżnienie w kategorii Folklor za śpiew, kultywowanie tradycji i dobór repertuaru.  Po nich na scenie zaprezentował się Zespół: „Wrzos”, „Jarzębina”, Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach, „Pyrzyczanka” oraz Kapela Ludowa „Pyrzyczanie. Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się również koncert CIAAJEK oraz Zespołu FOX.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych nie zabrakło zabaw dla najmłodszych jak również dla dorosłych, Festiwalu Pierogów i Chleba, a także tradycyjnych potraw – grochówki i bigosu.

Na ręce Pani Burmistrz wpłynęły dla rolników, ogrodników, sadowników, pszczelarzy i ich rodzin wyrazy  uznania i szacunku za trud i ciężką pracę od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego  oraz Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberackiego.

Dożynki zakończyły się trwającą do późnych godzin wieczornych zabawą taneczną.