Prawie 115 tys. wniosków o przyznanie świadczenia z rządowego programu Rodzina 500+ złożono w lipcu na terenie województwa zachodniopomorskiego. W pierwszym miesiącu funkcjonowania rozszerzonego programu, do urzędów wpłynęło ponad 62 tys. wniosków o przyznanie świadczenia dzieciom, które wcześniej nie były objęte programem.
Pieniądze według nowych zasad wypłaciło już 98 ze 113 zachodniopomorskich gmin. – Cieszę się, że samorządy z zaangażowaniem podeszły do realizacji nowego programu Rodzina 500 plus - mówi wicewojewoda Marek Subocz. - Liczę na to, że gminy, w których do tej pory nie wypłacono świadczeń na dzieci zrobią to jak najszybciej.
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Na Pomorzu Zachodnim świadczenie w ramach programu otrzyma 290 tys. dzieci – to dwa razy więcej, niż do tej pory