Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice oraz budowa kanalizacji sanitarnej
Trwają prace budowlane na zadaniu "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Renice". Inwestycja polega na uzbrojeniu w infrastrukturę techniczną leżących na obszarze Gminy Myślibórz terenów o powierzchni 10 ha na działkach nr 153/2, 159/2, 159/3 i 168 obręb Renice. Zadanie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.934.848,36 zł. Planowany termin zakończenia prac: 30.12.2019 r. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Logo UE Bezpośrednio z budową strefy ekonomicznej w m. Renice związana jest kolejna inwestycja tj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Renice i Sulimierz (ok. 5.3 km) wraz z budową wodociągu w miejscowości Renice (ok. 40 m). Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.725.603,00 złotych.
Budowa kanalizacji Budowa kanalizacji Logo PROW Wartość inwestycji to niemal 10 mln zł .
Wykonawca: Musing Bud Sp. z o.o. Sp. K. ul. Sanatoryjna 5 70-775 Szczecin