Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera w Dębnie otrzymała podziękowanie od Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia UNICEF Polska Pana Marka Krupińskiego, za zorganizowanie zbiórki darowizn i wsparcie działań UNICEF na rzecz pomocy dzieciom w Syrii.
28 listopada 2019 r. w szkole przeprowadzona została akcja charytatywna, polegająca na sprzedaży domowych wypieków. Całkowity koszt ze sprzedaży został przekazany bezbronnym i cierpiącym z powodu wojny dzieciom.

Więcej informacji o finale przebiegu akcji "Pomoc dzieciom z Syrii" znajduje się na szkolnej stronie
www.sp2debno.edupage.org

Monika Kubica
Koordynator szkolny Klubu Szkół UNICEF