W dniu 14 stycznia 2020 roku w Myśliborzu, z inicjatywy pani Krystyny Matuszak z Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy wsparciu Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, wizytę w Myśliborzu złożył Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.


Burmistrz Piotr Sobolewski otworzył spotkanie i przedstawił sylwetkę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który jest polskim prawnikiem, nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, autorem wielu książek i publikacji, jest aktywnym działaczem na rzecz ochrony wolności i praw człowieka, który sprawdził się w latach 2010 – 2015 jako wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, licznie przybyli: przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, młodzieży słuchacze Myśliborskiego UTW.

Pan Adam Bodnar w trakcie ponad godzinnego wykładu przedstawił zakres działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Podał też wiele przykładów spraw, z którymi boryka się na co dzień. Następnie odpowiedział na pytania zebranych osób.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich


Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich