W dniu 18 listopada 2019 r. w Myśliborskim Ośrodku Kultury Pani Małgorzata Piwowarczyk Dyrektor Oddziału Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Myśliborzu w imieniu Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona, przy współpracy z Gminą Myślibórz, poprowadziła spotkanie z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, promujące zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Prelekcja zorganizowana została w ramach wolontariatu Banku Pekao S.A. realizującego projekt pn. „Ekologiczny Myślibórz”, podczas której rozdano ulotki przybliżające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz przeprowadzono konkurs z nagrodami.
Projekt „Ekologiczny Myślibórz” ma za zadanie zachęcić mieszkańców miasta i gminy do zbierania plastikowych nakrętek, które wspomogą akcje charytatywne mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. W ramach projektu Fundacja Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona zakupiła kosze w kolorze czerwonym do zbierania nakrętek i nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 2 w Myśliborzu, która będzie odbiorcą tych nakrętek.
Adresy punktów zbiórki nakrętek:
Bank Pekao S.A., ul. Wyszyńskiego 2
Urząd Miejski w Myśliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
PSS Społem (Duży Sam), ul. Andersa 1A
Intermarche, ul. Łużycka 28
Sklep MILA, ul. Łużycka 1A
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15
Sklep Lewiatan, Golenice