Prawdopodobnie w pierwszej połowie marca Chojna wzbogaci się o nową ulicę. W sprawie nie chodzi jednak o inwestycję drogową, lecz o nadanie nazwy jednej z ulic oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 010KD - jako gminna droga dojazdowa.


Nad nadaniem nazwy ul. Kościelna gminnej drodze dojazdowej, 22 lutego br. na sesji Rady Miejskiej obradować będą chojeńscy radni. Droga stanowi dojazd do działki nr 38/101 sprzedanej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie pod budowę kościoła i to właśnie parafia wystąpiła do Radu Miejskiej w Chojnie z wnioskiem o nadanie drodze dojazdowej nazwy.

Działka drogowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest nr 38/95, a jej pow. to 0,2904 ha.

Czy Chojna wzbogaci się o nową ulicę? Na to pytanie odpowiedzą radni podczas czwartkowych obrad. Podkreślić również należy, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, to do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.