W sobotę 23 listopada 2019 r. w Sołectwie Dalsze miało miejsce wielkie otwarcie upragnionej przez mieszkańców nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska została wybudowana w ramach realizacji zadania pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dalsze Gmina Myślibórz.” ze środków Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Beneficjentowi została przyznana pomoc w wysokości do 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Podczas otwarcia obecni byli Burmistrz Myśliborza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej jak również Sołtys Sołectwa Dalsze. Na tę ważną dla Sołectwa uroczystość przybyli mieszkańcy Sołectwa oraz okolicznych miejscowości, chcący uczestniczyć w tym ważnym, społecznym wydarzeniu.
Cel wybudowania świetlicy, jakim było zwiększenie integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców, został osiągnięty w 100% już podczas imprezy inauguracyjnej, czego dowodem jest wspólna praca mieszkańców przy organizacji tego wydarzenia. Po poświęceniu obiektu przez Proboszcza Parafii p.w. Św. Krzyża w Myśliborzu  wszyscy zgromadzeni zwiedzili pomieszczenia świetlicy, po czym zasiedli do stołów na poczęstunek przygotowany przez Radę Sołecką. Oprócz wspaniałego posiłku organizatorzy zapewnili także inne atrakcje - od animacji dla najmłodszych po zabawę taneczną.
Mamy nadzieję, że nowo powstała świetlica wiejska znakomicie spełniać będzie funkcję rekreacyjno – kulturalną. Będzie ona miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Uważamy, że będzie to miejsce przyjazne mieszkańcom, gdzie najmłodsi będą mieli szansę zdobycia dodatkowej wiedzy, a także możliwość zabawy i integracji z innymi.