Kolejne lokalne grupy działania przygotowują się do ogłoszenia pierwszych naborów i tym samym realizacji lokalnych strategii rozwoju. W piątek, 8 lipca 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego oraz Dolnoodrzańskiej Inicjatywy Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą umowy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, reprezentowane przez prezesa zarządu Zbigniewa Łukaszewskiego oraz członka zarządu Mieczysława Bździucha, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” otrzyma 412 500 euro, co przy kursie 4 zł/euro wyniesie 1 650 000 zł. Pozyskane środki   zostaną przeznaczone m.in. na zatrudnienie pracowników biur LGD-ów i ich przeszkolenie czy aktywizację mieszkańców w proces wdrażania lokalnej strategii rozwoju. „Szanse Bezdroży” będą realizować strategię na terenie gmin: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica. Dotacja zostanie przeznaczona także na zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów i przygotowaniu wniosków.

W piątek umowę podpisała także Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich reprezentowana przez wiceprezesa Barbarę Rawecką oraz skarbnika Jerzego Milera. Grupa otrzyma także 1 650 000 zł, a swoją strategię realizować będzie na na terenie gmin: Gryfino, Widuchowa, Chojna, Moryń, Mieszkowice, Cedynia, Banie

Pozyskane kwoty będą wypłacane w nie więcej niż w 4 transzach w każdym roku, w którym jest realizowana lokalna strategia rozwoju.

Grupy na realizację zadań w ramach strategii będą dysponować środkami z PROW 2014-2020.
- Realizacja lokalnej strategii rozwoju:
PROW 2014-2020: 7 000 000 zł
- Wdrażanie projektów współpracy
PROW 2014-2020 do 2018 roku: 140 000 zł.

W tej perspektywie finansowej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (dawne PO Ryby) na rozwój wsi i obszarów zależnych od rybactwa zostanie przeznaczona kwota blisko 180 mln zł. Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa zwraca uwagę, że pieniądze te  przyczynią się do wzmocnienia przedsiębiorczości w regionie. – Dzięki tym środkom będą powstawać nowe miejsca pracy. To również wsparcie dla drobnych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność. Jak do tej pory wspierane będą też samorządy i lokalne społeczności – wyjaśnia wicemarszałek i dodaje, że to główne środki ze strony Unii Europejskiej skierowane do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.