Dn. 1 .09 odbyły się uroczystości związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. W obchodach uczestniczyły władze Chojny -burmistrz Barbara Rawecka, zastępca burmistrza Marcin Pisanko, starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski oraz radni Rady Miejskiej w Chojnie.
Wielkim wydarzeniem był koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu Kwartet Proforma z Poznania. Obchodom towarzyszyły warsztaty dla dzieci prowadzone przez Barbarę Skibińską -Mizgier oraz malowanie twarzy w biało-czerwone wzory.Dodatkową niespodzianką była wizyta Bractwa Historycznego Comitatus z Cedyni, a także pokaz walk i strojów z dawnych epok.