Mieszkańcy Myśliborza i okolic uczcili podwójnie 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada – mszą, przemarszem i złożeniem wiązanek kwiatów przy pamiątkowych kamieniach oraz 13 listopada uroczystym koncertem w Myśliborskim Ośrodku Kultury. Szerokie grono współorganizatorów, wśród których znaleźli się Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski, Rada Miejska w Myśliborzu, Myśliborski Ośrodek Kultury, Komenda Hufca ZHP, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Szkoła Podstawowa Nr 3, Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela - zagwarantowało dostatek wrażeń i nie ma w tym żadnej przesady.
Uroczysty koncert rozpoczął zespół Babylon z MUTW. Stosownie do uroczystej chwili zaprezentowany został dostojny polonez do muzyki Bartosza Chajdeckiego w choreografii pani Krystyny Matuszak. Był to pokaz premierowy. Po ciepłych słowach i gratulacjach można go uznać za bardzo udany. Gracja ruchów, szyk, elegancja, dobór stroju, w tym - szale w kolorach narodowych, samo wykonanie i nieszablonowa choreografia – to były najczęstsze słowa, które usłyszały tancerki po swoim występie. Włodarz Myśliborza, Piotr Sobolewski, wręczył trenerce Krystynie Matuszak list z gratulacjami i wyrazami uznania za zasługi zespołu w promocji miasta. 
Uroczystość sprzyjała wręczaniu podziękowań, odznaczeń i medali. Wśród uhonorowanych za całokształt działań na rzecz lokalnej społeczności znaleźli się: pan Bogdan Komorowski - dyrygent utytułowanego chóru Melodia odznaczony Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, s. Izabela Różycka ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego - uhonorowana medalem pamiątkowym „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” przyznanym przez Radę Miejską w Myśliborzu oraz odznaczona została odznaczeniem Związku Dzieci Wojny w Polsce, mł. bryg. Grzegorz Słota - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz pan Janusz Szyszko - Prezes Organizacji Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu odznaczeni zostali odznaczeniem Związku Dzieci Wojny w Polsce, pani Janina Łysakowska - Podstarsza Cechu Rzemiosł Różnych w Myśliborzu uhonorowana została odznaczeniem rzemieślniczym „Szabla Kilińskiego”. W obchody Niepodległości włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu ze swoim montażem słowno – muzyczno – ruchowym, czuwała nad tym pani Izabela Kowalska.
Wzruszający popis dali również nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Myśliborzu. Wspólne śpiewanie powszechnie znanych pieśni patriotycznych to był prawdziwy strzał w 10. W nastrój wprowadzał pan Michał Grabowski przybliżając historię powstawania utworów.