Kozłowski jest obecnie wiceministrem gospodarki morskiej. Pochodzi ze Szczecina. Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracował w biurze poselskim posła Joachima Brudzińskiego. 

W swoim życiorysie napisał; Odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zakończoną egzaminem sędziowskim. Wpisany na listę adwokatów. Jest doktorem nauk prawnych.
Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor licznych opracowań z dziedziny prawa konstytucyjnego, samorządowego oraz administracyjnego, a także opinii i ekspertyz sporządzanych na zlecenie organów władzy publicznej.


Włada językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nadzoruje prace Departamentu Prawnego, Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Departamentu Edukacji Morskiej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej.