• Funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS zlikwidowali nielegalny salon gier hazardowych w Gryfinie.
  • W skontrolowanym lokalu mundurowi zabezpieczyli 8 komputerów wykorzystywanych do nielegalnych gier.
  • Właścicielom urządzeń oraz osobom urządzającym nielegalne gry hazardowe grożą wysokie kary.
20 listopada 2020 r. funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zamknęli kolejny nielegalny punkt hazardowy.
Na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gryfinie przeszukali wytypowany lokal, w którym uprawiono nielegalną działalność. Zatrzymali 8 komputerów służących do hazardowej działalności.
Dodatkowo zabezpieczono  modem, wideo rejestrator, 3 kamery, 2 telefony komórkowe z kartami SIM oraz gotówkę w kwocie 700 zł.
W czynnościach uczestniczyło 19 funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie.
Urządzenia, na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom zostały zajęte do sprawy karnej-skarbowej.
Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gryfinie
Na swojej stronie internetowej zamieścili film z zatrzymania 
Można go zobaczyć pod adresem