W ostatni piątek Andrzej Szelążek Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie podpisał listy intencyjne: z Barbarą Rawecką Burmistrzem Chojny, Józefem Piątkiem Burmistrzem Morynia oraz Bartłomiejem Wróblem Burmistrzem Trzcińska Zdrój, w sprawie współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie, a gminami Chojna, Moryń i Trzcińsko-Zdrój podczas realizacji akcji: „Jedno dziecko - jedno drzewo”.
Jednym z założeń akcji jest upamiętnienie ważnych wydarzeń historii Polski i Lasów Państwowych, w tym 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe.
W ramach akcji mieszkańcy ww. gmin, którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do sierpnia 2019 r., będą mogli posadzić drzewko upamiętniające to ważne dla nich wydarzenie, jakim są narodziny dziecka. Drzewka, z imienną tabliczką, będą sadzone na przełomie września i października tego roku.