W dniach od 18.03 do 24.04 bieżącego roku odbywało się szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych które zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na terenie gminy Mieszkowice. Poszczególni członkowie musieli nabyć umiejętności, które pozwolą im uczestniczyć w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Wszyscy członkowie ukończyli kurs z oceną pozytywną.