W dniu 26.06.2019 r. Centra Usługowo-Doradcze Euroregionu Pomerania w Myśliborzu i w Schwedt zorganizowały polsko-niemiecką wymianę doświadczeń pt. „POPULARYZACJA TURYSTYKI AKTYWNEJ – SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ MYŚLĄ”.W wydarzeniu wzięło udział 32 przedstawicieli instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców z branży turystycznej z Polski i Niemiec. Spotkanie było tłumaczone symultanicznie.
Celem wydarzenia było nawiązanie współpracy transgranicznej, wymiana informacji i doświadczeń oraz propagowanie turystyki w Euroregionie POMERANIA. Organizatorzy zaplanowali część wykładową w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i praktyczną – spływ kajakowy rzeką Myślą, dający możliwość bezpośredniego zapoznania się z potencjałem regionu myśliborskiego.
Uczestnicy wysłuchali dwóch referatów:
1. „Czy muzeum może stanowić regionalny produkt turystyczny? Działalność Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w przestrzeni miasta i regionu”, który przedstawiła pani Magdalena Szymczyk - dyrektor Muzeum Pojezierza Myśliborskiego.
2. „Aktivtourismus in der Uckermark” (Turystyka aktywna w Uckermark) zaprezentowany przez panią Anje Warning, przedstawicielkę tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH z Prenzlau.
Dagmara Kozłowska oprowadziła uczestników po muzeum wraz z krótką prelekcją na temat zgromadzonych zbiorów i aktualnie prezentowanych wystaw. Uczestnicy udali się do miejscowości Dolsk, miejsca rozpoczęcia trasy spływu, po krótkim szkoleniu przez pana Wiesława Sienkiewicza - pełniącego funkcję ratownika, nastąpił przegląd niezbędnego sprzętu, dobór kajaków oraz omówienie trasy przez przewodnika - pana Cezarego Mockałło. Po 4 godzinach wysiłku, wielu wrażeniach i niezapominanych atrakcjach zadowoleni uczestnicy dopłynęli do końca przewidzianej trasy - miejscowości Barnówko. Następnie w Pszczelniku, w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Mockałłów, nastąpiło oficjalne zakończenie spływu wraz z poczęstunkiem.
Pracownicy Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania w Myśliborzu serdecznie dziękują wszystkim osobom, które współpracowały przy organizacji niniejszego wydarzenia.