Lepszy dostęp do obiektów użyteczności publicznej, to główny cel modernizacji odcinaka drogi gminnej w Starym Objezierzu. Zgodnie z umową prace mają się zakończyć w połowie listopada.


Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pt. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stare Objezierze na odcinku 461,6 m wraz z wykonaniem zjazdów i odwodnienia”. Zadanie dofinansowane jest z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”).

Celem operacji jest ułatwienie bezpiecznego dostępu do obiektów użyteczności publicznej tj. remizy OSP i sklepu spożywczo – przemysłowego poprzez przebudowę drogi gminnej oraz poprawienie warunków dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 125 mieszkańcom 17 posesji.

Wykonawcą robót wyłonionym z ramach przetargu nieograniczonego jest firma MALDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 439.970,05 złotych. Na realizację ww. inwestycji Gmina Moryń otrzymała dofinansowanie w wysokości 279.299,00 złotych.

Zgodnie z umową prace modernizacyjne mają się zakończyć 15 listopada br.