Dyrektor Szkoły przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cedyni wraz z Radą Rodziców oraz Gronem Pedagogicznym składają  serdeczne podziękowania dla restauracji  McDonald’s w Osinowie Dolnym za ufundowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu na Króla Andrzeja i Królową Andrzejkę wyłonionych podczas Balu Andrzejkowego w dniu 30 listopada 2017 r.

Z wyrazami szacunku i uznania
Dyrektor Szkoły
Rada Rodziców
Grono Pedagogiczne