Najnowocześniejsza w regionie stacja uzdatniania wody została przekazana szpitalowi w Dębnie. Inwestycja ma się przyczynić do przyszłych oszczędności kosztów zużycia tego medium. 


W piątek, 1 grudnia, odbyło się w dębnowskim szpitalu przekazanie inwestycji pod nazwą „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą”. W akcie przekazania udział brali Dyrektor ds. Środków Krajowych WFOŚiGW Sebastian Kaczmarek, starosta myśliborski Danuta Patkowska oraz burmistrz Dębna Piotr Downar.

Inwestycję o łącznej wartości ponad 700 tys. zł w całości sfinansował WFOŚiGW. Jej efektem jest nie tylko posiadanie przez szpital własnego ujęcia wody, ale również liczone w dziesiątkach tysięcy złotych, przyszłe, roczne oszczędności kosztów zużycia tego medium. Oddana do eksploatacji stacja wody z uwagi na swój poziom zaawansowania technologicznego jest obecnie najnowocześniejszą w naszym regionie.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Prywatne BUD-MAR z Barlinka.